تازه ها ......
 • بیمه ها مکلف به پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت شدند ۰۳ فروردین ۱۳۹۸

  در حوادث رانندکی تا دو روز نخست سال ۹۸
  بیمه ها مکلف به پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت شدند

  الفبا :از آغاز سال نو شمار کشته های تصادفات نوروزی نگرانی و هشدار پلیس را به همراه داشت.

 • نیازمند افزایش تخصص نوشتن درصنعت بیمه هستیم ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

  بختیاری در جلسه صمیمانه بیمه رازی با اصحاب رسانه:
  نیازمند افزایش تخصص نوشتن درصنعت بیمه هستیم

  الفبا-حسین بردبار: مدیرعامل شرکت بیمه رازی افزایش تخصص در همه بخش ها به ویژه نوشتن در صنعت بیمه را موهبت خوبی دانست که باید اصحاب رسانه و صنعت بیمه به دنبال آن باشند.

 • نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

  جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور  در گفت وگو با الفبا:
  نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه

  جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشورتاکید کرد که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده ها در صنعت بیمه، باید تعاملات در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه  تقویت شود.

 • سفرهای نوروزی و برنامه ی شرکت های بیمه برای مردم ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

  سفرهای نوروزی و برنامه ی شرکت های بیمه برای مردم

  الفبا: نوروز از راه نرسیده سفرها آغاز می شود. امروز صبح شهر خلوت بود و جاده ها احتمالا با رشد 10 درصدی سفرهای نوروزی مواجه هستند در این شرایط نگاهی به برنامه های نوروزی شرکت های بیمه که عمدتا پیش بینی دسترسی بهتر به خدمات بیمه ای را در نظر دارند می تواند مفید باشد.

 • صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

  صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست

  الفبا: رضا صانعی معاون طرح و برنامه و بودجه صندوق بیمه نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت کمپین بیمه ایمنی سفر در ابعاد ملی گفت: پیوستن به این پویش به معنای توجه به موضوع مهم ایمنی در جامعه است که هم اکنون می تواند به یک تهدید بالقوه تبدیل شود .

 • طرح بیمه نوین برای بیمه آتش سوزی ویژه ایام نوروز ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

  طرح بیمه نوین برای بیمه آتش سوزی ویژه ایام نوروز

  الفبا: بیمه نوین با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای هموطنان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی را با پوشش سرقت به مدت یک ماه ارائه می­‌کند.

 • بیمه ها مکلف به پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت شدند ۰۳ فروردین ۱۳۹۸

  در حوادث رانندکی تا دو روز نخست سال ۹۸
  بیمه ها مکلف به پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت شدند

  الفبا :از آغاز سال نو شمار کشته های تصادفات نوروزی نگرانی و هشدار پلیس را به همراه داشت.

 • نیازمند افزایش تخصص نوشتن درصنعت بیمه هستیم ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

  بختیاری در جلسه صمیمانه بیمه رازی با اصحاب رسانه:
  نیازمند افزایش تخصص نوشتن درصنعت بیمه هستیم

  الفبا-حسین بردبار: مدیرعامل شرکت بیمه رازی افزایش تخصص در همه بخش ها به ویژه نوشتن در صنعت بیمه را موهبت خوبی دانست که باید اصحاب رسانه و صنعت بیمه به دنبال آن باشند.

 • نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

  جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور  در گفت وگو با الفبا:
  نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه

  جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشورتاکید کرد که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده ها در صنعت بیمه، باید تعاملات در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه  تقویت شود.

 • سفرهای نوروزی و برنامه ی شرکت های بیمه برای مردم ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

  سفرهای نوروزی و برنامه ی شرکت های بیمه برای مردم

  الفبا: نوروز از راه نرسیده سفرها آغاز می شود. امروز صبح شهر خلوت بود و جاده ها احتمالا با رشد 10 درصدی سفرهای نوروزی مواجه هستند در این شرایط نگاهی به برنامه های نوروزی شرکت های بیمه که عمدتا پیش بینی دسترسی بهتر به خدمات بیمه ای را در نظر دارند می تواند مفید باشد.

 • صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

  صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست

  الفبا: رضا صانعی معاون طرح و برنامه و بودجه صندوق بیمه نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت کمپین بیمه ایمنی سفر در ابعاد ملی گفت: پیوستن به این پویش به معنای توجه به موضوع مهم ایمنی در جامعه است که هم اکنون می تواند به یک تهدید بالقوه تبدیل شود .

 • طرح بیمه نوین برای بیمه آتش سوزی ویژه ایام نوروز ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

  طرح بیمه نوین برای بیمه آتش سوزی ویژه ایام نوروز

  الفبا: بیمه نوین با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای هموطنان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی را با پوشش سرقت به مدت یک ماه ارائه می­‌کند.

 • بیمه و بانکداری
  بیمه ها مکلف به پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت شدند ۰۳ فروردین ۱۳۹۸
  در حوادث رانندکی تا دو روز نخست سال ۹۸

  بیمه ها مکلف به پرداخت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت شدند

  الفبا :از آغاز سال نو شمار کشته های تصادفات نوروزی نگرانی و هشدار پلیس را به همراه داشت.

  نیازمند افزایش تخصص نوشتن درصنعت بیمه هستیم ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
  بختیاری در جلسه صمیمانه بیمه رازی با اصحاب رسانه:

  نیازمند افزایش تخصص نوشتن درصنعت بیمه هستیم

  الفبا-حسین بردبار: مدیرعامل شرکت بیمه رازی افزایش تخصص در همه بخش ها به ویژه نوشتن در صنعت بیمه را موهبت خوبی دانست که باید اصحاب رسانه و صنعت بیمه به دنبال آن باشند.

  نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
  جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور  در گفت وگو با الفبا:

  نیاز به افزایش تعامل در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه

  جانشین مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشورتاکید کرد که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده ها در صنعت بیمه، باید تعاملات در بدنه کارشناسی مرتبط با صنعت بیمه  تقویت شود.

  سفرهای نوروزی و برنامه ی شرکت های بیمه برای مردم ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

  سفرهای نوروزی و برنامه ی شرکت های بیمه برای مردم

  الفبا: نوروز از راه نرسیده سفرها آغاز می شود. امروز صبح شهر خلوت بود و جاده ها احتمالا با رشد 10 درصدی سفرهای نوروزی مواجه هستند در این شرایط نگاهی به برنامه های نوروزی شرکت های بیمه که عمدتا پیش بینی دسترسی بهتر به خدمات بیمه ای را در نظر دارند می تواند مفید باشد.

  صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

  صندوق بیمه نیروهای مسلح هم به پویش بیمه ایمنی سفر پیوست

  الفبا: رضا صانعی معاون طرح و برنامه و بودجه صندوق بیمه نیروهای مسلح با اشاره به اهمیت کمپین بیمه ایمنی سفر در ابعاد ملی گفت: پیوستن به این پویش به معنای توجه به موضوع مهم ایمنی در جامعه است که هم اکنون می تواند به یک تهدید بالقوه تبدیل شود .

  طرح بیمه نوین برای بیمه آتش سوزی ویژه ایام نوروز ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

  طرح بیمه نوین برای بیمه آتش سوزی ویژه ایام نوروز

  الفبا: بیمه نوین با هدف ایجاد اطمینان خاطر برای هموطنان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز، بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی را با پوشش سرقت به مدت یک ماه ارائه می­‌کند.

  کارایی بزرگترین بانک ایرانی پس از ادغام با ۴بانک نظامی ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

  کارایی بزرگترین بانک ایرانی پس از ادغام با ۴بانک نظامی

  الفبا: در حالی که رییس کل بانک مرکزی شکل گیری بزرگترین بانک ایرانی را متضمن کارایی موثر آن می داند، صورت های مالی چهار بانک انصار، حکمت، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر نیز نشان می دهد این بانک ها بدون زیان انباشته، مسیر ادغام در بانک سپه را سپری می کنند.

  بیمه کوثر قهرمان اولین دوره سوپر لیگ جودو ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

  بیمه کوثر قهرمان اولین دوره سوپر لیگ جودو

  الفبا : تیم جودو بیمه کوثر در اولین دوره سوپر لیگ جودو کشور با پشت سر گذاشتن دو تیم پاس و نیروی هوایی به مقام قهرمانی رسید.

  مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی درگفت وگو با الفبا: خبرنگاران تخصصی درمسیر ترویج فرهنگ بیمه ۱۰برابر شده اند ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

  مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی درگفت وگو با الفبا: خبرنگاران تخصصی درمسیر ترویج فرهنگ بیمه ۱۰برابر شده اند

  الفبا:مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل بیمه مرکزی از افزایش تعداد خبرنگاران تخصصی حوزه بیمه به حدود 10برابر طی 4سال اخیر خبرداد.

  ایجاد پویش مشترک پلیس ،صنعت بیمه و موسسه الفبا هنر با عنوان” بخاطر کودکانمان ایمن برانیم” ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

  ایجاد پویش مشترک پلیس ،صنعت بیمه و موسسه الفبا هنر با عنوان” بخاطر کودکانمان ایمن برانیم”

  الفبا-علیرضا صابر:پلیس راهنمایی و رانندگی با مشارکت صنعت بیمه و موسسه الفباهنر در راستای افزایش ایمنی و کاهش سوانح ترافیکی اقدام به برگزاری پویشی با عنوان "بخاطر کودکانمان ایمن برانیم" نموده است.

  بیشترین ها و کمترینهایی بیمه ای در بورس ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

  بیشترین ها و کمترینهایی بیمه ای در بورس

  الفبا: بیشترین افت شاخص سهام بیمه‌ای در بورس به بیمه حافظ رسید و کمترین ریزش هم متعلق به بیمه میهن بود.

  اساسنامه جدید بیمه دانا امروز به رای گذاشته می شود  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

  اساسنامه جدید بیمه دانا امروز به رای گذاشته می شود 

  الفبا:رئیس هیأت مدیره بیمه دانا تشکیل هیات عامل مرکب از مدیرعامل ، قائم مقام و معاونان مدیرعامل را از ویژگی های اساسنامه جدید این شرکت برشمرد که امروز برای آن از سهامداران رای گیری می شود و اظهار داشت :اعضای هیات عامل طبق اساسنامه جدید توسط هیات مدیره تشکیل و صلاحیت حرفه ای آنها نیز طبق شرایط و ضوابط نهاد ناظر بر صنعت بیمه تأیید می شود .

  طلب میلیاردی از سایپا بابت شخص ثالث ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
  مدیرعامل شرکت بیمه ما خبرداد:

  طلب میلیاردی از سایپا بابت شخص ثالث

  الفبا:مدیرعامل شرکت بیمه ما تایید کرده است که شرکت متبوع او ازگروه خودروسازی سایپا چند میلیارد تومان بابت صدور بیمه نامه شخص ثالث طلبکار بوده و اکنون هم نزدیک به دو ماه است که بیمه نامه‌ای از ناحیه این شرکت برای خودروهای صفرکیلومتر ساپیا صادر نمی‌کند!

  بیمه به ورزشکاران قدیمی کمک می‌کند/ورزشکاران با سابقه در فدراسیون‌ها درآمدزایی می‌نمایند ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

  بیمه به ورزشکاران قدیمی کمک می‌کند/ورزشکاران با سابقه در فدراسیون‌ها درآمدزایی می‌نمایند

  الفبا : مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان امروز در یک مصاحبه در مورد پیشکسوتان ورزشی و راهی که باید زندگیشان را بگذرانند صحبت کرد.

  رشد ۲۴ درصدی فروش بیمه دانا در ۶ ماهه گذشته ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
  کاردگر خبر داد:

  رشد ۲۴ درصدی فروش بیمه دانا در ۶ ماهه گذشته

  الفبا:نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، از رشد 24 درصدی فروش این شرکت در نیمه دوم سال جاری خبر داد.