آشنایی با بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپرده

آشنایی با بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپردهبیمه سپرده با توجه وضعیت اقتصادی جامعه و به عنوان راهی جهت جلب اطمینان سپرده گذاران در تامین منافع آنها در صورت ورشکستگی موسسات مالی ارائه می شود .

کشورهای متعددی در دنیا به منظور کاهش تاثیر بحران‌های مالی بر اقتصاد از بیمه سپرده استفاده می‌کنند. در آمریکا شروع سیستم بیمه کردن موسسات بانکی به سال ۱۸۲۹ مربوط می‌شود اما سیستم بیمه سپرده در آمریکا در سال ۱۹۳۴ تاسیس شد.

سیستم بیمه سپرده در کانادا در سال ۱۹۶۷ با هدف بیمه کردن سپرده‌های مشتریان بانک‌ها و موسسات امانی در برابر ضررهای ناشی از ورشکست شدن این موسسات تاسیس شد.

انواع بیمه سپرده بطورکلی به سیاست‏ها و انواع سپرده‏های موجود در کشورها وابسته است و در ایران اواخر سال ۱۳۹۳ همه بانک ها ملزم به ارائه بیمه سپرده شدند.

هدف از ارائه بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپرده

  • ایجاد و ارتقاء ثبات مالی کشور
  • جلب اعتماد سپرده گذاران
  • تامین امنیت مالی سپرده های افراد

وظایف بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپرده

  • تامین‌کننده منابع درخواستی سپرده‌گذاران با دریافت حق عضویت از اعضاء
  • بیمه‌گر باید بر بیمه‌گذار خود نظارت کند و مراقب باشد تا بیمه‌گذار با خطر مواجه نشود
  • نظارت بر موسسات اعتباری مجاز

انواع پوشش بیمه سپرده

سه نوع پوشش بیمه سپرده وجود دارد که در ادامه شرح داده شده است:

  • پوشش بیمه محدود شده

حمایت از سپرده ‌گذاران کوچک در هنگام ورشکستگی بانک‌ها است که سپرده آنها تا سقف مشخصی بیمه شده است.

  • پوشش بیمه ۱۰۰ درصدی:

در این طرح، تمام سپرده‌ها به‌طور کامل بیمه می‌شوند و بیمه گر راههای گوناگونی برای حل مشکل ارائه می دهد.

  • پوشش بیمه مصلحتی:

این طرح حالتی بین پوشش بیمه محدود شده و ۱۰۰ درصد است یعنی تمام حساب‌های سپرده تا یک حد مشخصی بیمه شده اند با این تفاوت که بیمه‌گر می تواند تحت شرایط خاص حمایت خود را برای سپرده ‌گذارانی که بیمه نیستند گسترش دهد.