آشنایی با بیمه شخص ثالث

آشنایی با بیمه شخص ثالث : بیمه شخص ثالث پرمخاطب‌ ترین نوع بیمه در بازار ایران است که یکی از دلایل آن اجباری بودن این نوع بیمه است زیرا اگر وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث نباشد ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد .

منظور از شخص ثالث در این بیمه ، اشخاصی هستند که در اثرحوادث وسائل نقلیه زمینی به غیر از راننده مسبب حادثه دچار خسارت بدنی و یا مالی می‌شوند.

مدت اعتبار بیمه ‌نامه شخص ثالث  از چند روز تا یک سال می باشد. برخی از شرکت‌های بیمه، بیمه شخص ثالث را به صورت روزشمار نیز ارائه می‌دهند ولی خرید بیمه شخص ثالث به صورت سالانه مقرون ‌به‌صرفه‌ تر است.

حق بیمه شخص ثالث هر ساله توسط بیمه مرکزی تعیین می شود و بر اساس مبلغ تعیین شده برای دیه کامل انسان در ماه حرام است . پوشش مالی بیمه شخص ثالث نیز یک چهلم دیه کامل در ماه حرام است .

روش محاسبه حق بیمه شخص ثالث

تخفیف عدم خسارت

آشنایی با بیمه شخص ثالث : تخفیف عدم خسارت بر اساس تعداد سال  های عدم استفاده از بیمه شخص ثالث به بیمه‌ گزار تعلق می‌گیرد. مثلا اگر فردی یک سال از بیمه شخص ثالث خود استفاده نکرده باشد جهت تمدید بیمه شخص ثالث خودش در سال آینده مشمول ۱۰% تخفیف حق بیمه می‌شود.

کاربری خودرو

کاربری خودرو نیز تعیین ‌کننده میزان ریسک خودرو برای رخ دادن حادثه و همچنین میزان هزینه معمول در یک حادثه رانندگی است. مثلا تاکسی ها یا خودروهای آموزش رانندگی، بیشتر از سایر خودروها در معرض حوادث رانندگی هستند بنابراین باید حق بیمه شخص ثالث بیشتری را پرداخت کنند. به این ترتیب تاکسی‌ها موظف به پرداخت ۲۰% حق بیمه بیشتر و خودروهای آموزش رانندگی موظف به پرداخت ۱۵% حق بیمه بیشتری نسبت به سایر خودروها  هستند.

جریمه دیرکرد

در مقابل تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث، جریمه دیرکرد آن نیز موجب افزایش حق بیمه می‌شود.از آنجاییکه بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه اجباری است درصورت وقفه در تمدید بیمه شخص ثالث بر اساس نوع خودرو به صورت روزشمار مبلغی به حق بیمه اضافه خواهد شد .