الفبا: عملیات لوله کشی رو زمینی (A.G) واحد متانول پتروشیمی آپادانا خلیج فارس از صبح امروز و توسط پیمانکار داخلی آغاز شد.

به گزارش الفبا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، در این عملیات که هشت ماه به طول خواهد انجامید ۶۰ هزار اینچ لوله کشی انجام خواهد شد.
با تمهیدات اندیشیده شده از سوى مدیران وکارشناسان پیشرفت انجام پروژه پتروشیمی آپادانا که تاکنون ۴۴ درصد بوده شتاب قابل توجهی خواهد گرفت.