الفبا: به هر کدپستی در تهران ۳کیلو گوشت می رسد.

 

به گزارش الفبا، از روز ۵شنبه فروش گوشت های تنظیم بازاری در فروشگاه های اینترنتی آغازمی شود.
مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با اعلام اینکه دو فروشگاه اینترنتی، محصولات مورد نیاز مردم را بر اساس کد پستی هر خانوار به منزل آنها تحویل می دهند گفت. فروشگاه اینترنتی «به روز رسان» و «یخچال» دو فروشگاهی هستند که این ماموریت را برعهده دارند.