الفبا : ۱۳۵ شعبه ارزی بانک صادرات در سراسر کشور از متقاضیان فروش، ارز خریداری می کنند.

به گزارش الفبا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، در پی اعمال سیاست های ارزی و به منظور ارائه خدمات مناسب ارزی، قریب نیمی از ۳۲۲ شعبه ارزی این بانک به مشتریان خود، خدمات متنوع ارزی، نظیر افتتاح و برداشت و واریز به حساب ارائه می دهند.

با توجه به گسترش مراجعات، بدین منظور ۴۲ شعبه در تهران و ۹۳ شعبه در سایر استانها، خدمات خرید ارز از متقاضیان فروش، حواله های ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش بروات اسنادی را نیز به متقاضیان ارائه می کنند.

این در حالی است که شعب صرافی سپهر بانک صادرات نیز خدمات خرید و فروش ارز را به متقاضیان ارائه می دهند.

 

سود عملیاتی بانک صادرات، روند صعودی خود را حفظ کرد

 

بهبود روند سود عملیاتی بانک صادرات در گزارش عملیاتی ۹ ماهه این بانک مشهود است ؛ به نحوی که حدود ۲۶۰۰ میلیارد ریال افزایش سود عملیاتی در یک ماه آذر نسبت به ماه قبل از آن، یک روند ملموس را نشان می دهد.

در ماه یاد شده، درآمدهای حاصل از تحصیلات اعطایی نیز ۱۳ درصد رشد نسبت به ماه قبل خود دارد و به ۹ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال بالغ گردیده است.

کاهش سود پرداختی در ماه آذر و در مجموع سود عملیاتی ۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریالی، حکایت از روند مساعد این بانک دارد.