الفبا : وزیر دفاع با اشاره به ممانعت دولت آمریکا از ورود کمکهای بشر دوستانه بین المللی به سیل زدگان ایران از سنگدلی آنان خبر داد.

به گزارش الفبا، وی گفت : آمریکا بار دیگر خباثت و عمق دشمنی خود را با ملت بزرگ ایران به تصویر کشید.

وزیر دفاع افزود : آمریکا ثابت کرد علی رغم تبلیغات رسانه ای خود از رسیدن ساده ترین اقلام ضروری برای نجات جان انسانهای مصیبت زده از سیل نیز دریغ میکند.