شورای عالی بیمه ، آئین نامه ای دارد که بالاخره تغییر کرد ؛

الفبا : آیین نامه جدید موسوم به آیین نامه سرمایه گذاری شماره ٩٧ زین پس ملاک سرمایه گذاری منابع شرکت‌های بیمه خواهد بود.

به گزارش الفبا، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری و به استناد بند ۵ ماده ۱۷ همان قانون، آیین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۲ تبصره را با توجه به اصول زیر تصویب کرده بود :

۱• حفظ سلامت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران
۲• شفاف سازی و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازی و همسو با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی
۳• تقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری‌ها
۴• تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه و به روز رسانی انواع سرمایه‌گذاری‌های مجاز متناسب با تحولات بازار سرمایه

با این حال برخی خبرها حکایت از آن دارد که آیین نامه ٩٧ از ابتدای مهر ماه برای شرکت‌های بیمه لازم الاجراست.
یکی از تغییرات مهم ایین نامه جدید این است که حد نصاب سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی و سایر منابع جدا شده است.