الفباخبر: مالک ۱۲ درصد سهام شرکت بیمه ملت به تغییرات مدیریتی اخیر در آن شرکت و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و همچنین انتشار آگهی جهت انتخاب مدیرعامل واکنش نشان داد.
به گزارش الفباخبر به نقل از تسنیم، سرپرست و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به عنوان مالک ۱۲ درصد سهام شرکت بیمه ملت در نامه ای به سرپرست شرکت بیمه ملت در واکنش به تغییرات مدیریتی اخیر در آن شرکت و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و همچنین انتشار آگهی جهت انتخاب مدیرعامل خواستار توضیحاتی در این زمینه شد.
در بخشی از این نامه این سوال مطرح شده است: نحوه انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره چگونه بوده و آیا بر اساس اساسنامه و طی روندهای قانونی آن صورت گرفته است؟

متن دقیق این خبر در تصویر نامه آمده است.