الفبا: بیمه ما، سیستم هوشمند ارزیابی با هدف تکریم ارباب رجوع راه اندازی کرد.

 

به گزارش الفبا، شرکت سهامی بیمه ما در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود عملکرد خود اقدام به راه اندازی اپلیکیشن مدیریت هوشمند ارزیابی بیمه ما کرده است.

کلیه مراجعین پس از دریافت و نصب اپلیکیشن آلونی بر روی سیستم های هوشمند خود هنگام مراجعه حضوری به شعب و دفاتر نمایندگی بیمه ما قادر خواهند بود با اسکن بارکد نصب شده و شرکت در نظرسنجی، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.