الفبا: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران از ابتکاری جدید برای ترویج گردشگری در پایتخت خبرداد. 
به گزارش الفبا، پیمان سنندجی اعلام کرد که برای پوشش گردشگران در پایتخت، اتوبوس های قرمز در رینگ گردشگری مستقر شده اند.
 وی با بیان اینکه طبق هماهنگی های انجام شده با ستاد گردشگری شهرداری تهران در رینگ گردشگری پایتخت اتوبوس های شرکت واحد مستقر می شوند گفت: مسیر مشخصی که پیرامون رینگ گردشگری تهران مشخص شده که به نام “مسیر آبی” نامگذاری شده است.
سنندجی با بیان اینکه برای اولین بار با هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی و ستاد گردشگری، ۱۰ دستگاه اتوبوس تک کابین قرمز رنگ که شعار امسال گردشگری تهران به نام “دور تهران بگردیم” بروی آن نوشته شده است، در این مسیر حرکت می کنند، گفت: برای این اتوبوس ها، ایستگاه‌هایی در رینگ گردشگری و در نزدیکی اماکن تاریخی تعبیه شده که گردشگران تهران می توانند دسترسی بهتری به اماکن تاریخی تهران داشته باشند.
سنندجی با بیان اینکه در این اتوبوس ها، راهنمایان گردشگری نیز حضور دارند، گفت: اتوبوس های قرمز گردشگری از ساعت ۱۰الی ۱۷ در مسیر گردشگری آبی تردد کرده و به ارائه خدمات می پردازند.