الفبا:محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران طی احکامی ۴نفر را به سمت های جدید مدیریتی دراین بانک منصوب کرد.
به گزارش الفبا ، براین اساس محمد شهرام اخلاق دوست به عنوان مدیر امور حراست، نادر اکبری وند به عنوان ریاست اداره کل روابط عمومی
،بهرام واقفی به عنوان ریاست اداره کل بازاریابی و امور مشتریان و علیرضا یحیوی به عنوان سرپرست اداره کل تحقیقات و نوآوری معرفی و منصوب شدند.