الفباخبر: برخی شنیده ها حاکی است ابوترابی فرد به جای جنتی رئیس شورای نگهبان می شود.

تابناک مدعی شد که از برخی منابع موثق خبر می رسد احمد جنتی طی نامه ای به علت کهولت سن و بیماری درخواست کتاره گیری از ریاست شورای نگهبان را کرده است. ابن منبع خبری سید محمد ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران و نماینده اسبق مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی را گزینه اصلی ریاست شورای نگهبان اعلام کرده است.

به نظر می رسد طی روزهای نزدیک آتی، این موضوع محقق شود.