الفبا : اجباری شدن استفاده از ترمز خودکار در ۴۰ کشور به منظور کاهش تلفات جاده‌ای نشان از عزم جدی در کنترل ضایعات اقتصادی و اجتماعی تصادفات دارد.

به گزارش الفبا، این ۴۰ کشور به رهبری ژاپن و اتحادیه ‌اروپا و بدون حضور آمریکا و چین توافق کرده‌اند تا خودروها و وسایل‌ نقلیه سبک جدیدی که از سال آتی وارد بازار می‌شوند به سیستم ترمزهای خودکار مجهز شوند.

مقررات جدید همه خودروها را موظف می‌کند تا به این فناوری جدید ترمزها مجهز شوند. این فناوری که با عنوان سیستم ترمز اضطراری پیشرفته «AEB» شناخته می‌شود، حسگرهایی در ترمزها دارد که می‌توانند فاصله شی یا عابر پیاده را تا خودرو اندازه‌گیری کنند.

با وجود این فناوری، ترمزها قادر خواهند بود تا در صورت احتمال سانحه و عدم واکنش راننده در زمان مناسب، به‌طور خودکار عمل کنند.

این سیستم میزان تصادف با خودروی جلو نسبت به خودروی عقب را ۴۰ درصد کاهش داده و یک نمونه موفق از یکپارچه‌سازی سیستم‌های اجتناب از برخورد است که فواید بسیاری برای رانندگان دارد.