الفبا-حسین بردبار: مدیرروابط عمومی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری برای اجرای طرح های آبخیزداری در سراسر کشور؛گفت: این طرح ها در ۳۱ استان کشور با همت مردم و خیرین و استانداران انجام می پذیرد و هر استانداری که برای آبخیزداری هزینه کند، به همان میزان سازمان جنگلها نیز در طرح ها مشارکت می کند.

عباس سمیعی در گفت و گوی با الفبا با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به انجام عملیات آبخیزداری درخصوص شاخص های تخصیص این اعتبار به مناطق مختلف کشور نیز گفت:دشتهای بحرانی کشور که تحت تاثیر خشکسالی های بلند مدت قرارگرفتند، مناطقی که دچار فرسایش زیادتر بودند، تراکم جمعیت ، وقوع سیل بر اساس اطلاعات ارسالی از استانها، اراضی شیبدار بالای ۵درصد، مشارکت مردم و خیرین و مباحث مدیریتی در اجرای به موقع تعهدات و قراردادها از طرف شرکتها از جمله شاخص های تخصیص این اعتبار و تعیین اولویت برای انجام کار بوده است.
وی با بیان این که ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار)برای آبخیزداری در مساحتی به وسعت ۸۰۰ هزارهکتار در ۶۴۹ حوضه آبخیز در ۳۴۱شهرستان از ۳۳ استان کشور اجرایی می شود، افزود:این طرح توسط ۸۳۵ پیمانکار با ۶۲مشاور نظارتی در ۹۲۳کارگاه اجرایی پس از امتیازبندی شاخص ها بر اساس اولویت انجام می پذیرد.
وی با بیان این که آبخیزداری درحقیقت به معنی جلوگیری از خیزش آب است که تنها به عملیات مکانیکی در بستر خاک خلاصه نمی شود، تصریح کرد:عملیاتهای بیومکانیکی، احیای مراتع، غنی سازی جنگلها، جایگزینی سوختهای فسیلی ،کاداستر، اجرای طرح های مبارزه با آفات و ترویج نیز دراین طرح دیده شده است.
به گفته سمیعی، ۱۱۰ هزار هکتار در این طرح تحت پوشش عملیات اصلاح و احیای مراتع است، ضمن این که توسعه و غنی سازی جنگل نیز در ۱۶ هزارهکتار انجام پذیرفته است.
وی ادامه داد:این طرح از خردادماه درحال اجرایی شدن است و تاکنون بیش از ۷۰ درصد از کار انجام شده است و تا دوماه دیگر نیز تداوم خواهد داشت.
وی درخصوص اثرات آبخیزداری نیز گفت: بر اساس پژوهشهای ملی و بین المللی از جمله تحقیقات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ونتایج تحقیقات فائو، مشخص شد که با عملیات آبخیزداری سالیانه ۵۳۰ مترمکعب در هکتار در مناطق کوهستانی آب استحصال می شود و۹تن در هکتار می تواند از فرسایش خاک جلوگیری کند.
سمیعی افزود:بر اساس این تحقیقات عملیات آبخیزداری سالانه ۴ متر مکعب درهکتار کنترل رسوب و ۱۲۰ کیلو در هکتار تولید علوفه به دنبال دارد.
وی درخصوص نتایج این طرح بر اساس مطالعات ملی و بین المللی مذکور نیز گفت: با پایان یافتن این طرح ما می توانیم ۷۵۴میلیون متر مکعب استحصال آب وکاهش تبخیر، بیش از۷۱۸۰تن جلوگیری از فرسایش خاک و ۴۰ میلیون تن افزایش تولید علوفه مرتعی در کشور داشته باشیم.
به گفته سمیعی این طرح توانسته برای ۴هزار و۲۰۰ نفر نیز اشتغال دایم به وجود آورد و افزود:در خیلی از مناطق اشتغال موجب شده است که امید مردم به ویژه در روستاها در مشارکت یافتن درانجام این طرح بیشتر شود و این گونه طرح ها باید با همکاری خیرین و مردم شکل بگیرد و پیش برود.
وی همچنین در پاسخ به این که برای مقابله با ریزگردها در استانهای غربی کشوردراین طرح چه تدابیری درنظر گرفته شده است، گفت : این موضوع از طریق کاشت نهال و پخش سیلاب درحال پی گیری است.پخش سیلاب کمک می کند که جلوی سرعت آب گرفته شود و موجب تقویت چاه ها و قناتها و تداوم کشت در مناطق مختلف کشور شود