الفبا: صلاحیت نیما لطفی برای تصدی مدیریت بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان احراز شد.

 

به گزارش الفبا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت حرفه ای نیما لطفی را به عنوان مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه آرمان احراز و انتصاب او را به این سمت بلامانع اعلام و به این شرکت ابلاغ کرد

مدیریت بیمه های خودرو بیمه آرمان

مدیریت بیمه های خودرو بیمه آرمان