الفبا: مدیرعامل بیمه اتکایی امین طی نامه ای به رییس کل بیمه مرکزی از اختصاص ۲میلیارد تومان برای جبران خسارتهای سیل خبرداد.

به گزارش الفبا،کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین در نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ، ۲میلیارد تومان به حساب بیمه مرکزی واریز کرد تا بین شرکت های بیمه بابت علی الحساب خسارت سیل توزیع شود.

 

کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین در نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ، ۲میلیارد تومان به حساب بیمه مرکزی واریز کرد تا بین شرکت های بیمه توزیع شود بابت علی الحساب خسارت سیل