الفبا: معاون اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت بدهی برخی شرکت‌های خودروساز به کارخانجات تولید قطعات خودرو موجب شده است که قطعه سازان از نقدینگی مناسب برخوردار نبوده و دست به اخراج کارگران بزنند.

 

به گزارش الفبا، محمدرضا خیراندیش اظهار کرد: در چند روز اخیر بالغ بر ۸۰ نفر از کارگران شرکت ایمن سپهر تولید کننده شیشه‌های اتومبیل از کار برکنار شدند و علت اخراج کارگران به دلیل بدهی قابل توجه و کلانی است که دو شرکت بزرگ خودروساز به این واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه دارند و کارفرمای شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات از این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را نداشته و مجبور به اخراج آنان شده است.

وی بیان کرد: متاسفانه در پی این اقدام از سوی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، کارگرانی که به صورت قراردادی جذب بازار کار شدند در حال ذبح شدن هستند و در این شرایط اقتصادی بحرانی و تورم بدون هیچ پشتوانه ای شغل خود را از دست داده اند و هیچ اراده ای هم برای حل این مشکل وجود ندارد.

معاون اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان به قطعه سازان، عدم وجود نقدینگی برای تامین مواد اولیه که بخش اعظمی از آن وارداتی است، پرداخت مطالبات کارگران و مشکل تامین ارز را موجب بروز بحران و چالش جدی در شرکت های قطعه ساز خودرو دانست.

وی تصریح کرد: در شرایطی که خودروسازان اقدام به پرداخت بدهی های خود به صنایع پائین دستی نمی کنند، هم با افزایش بی رویه و غیر قابل باور قیمت خودرو به ملت زور می‌گویند و هم برای واحدهای تولیدی قطعه ساز چالش ایجاد می کنند چرا که در چنین وضعیتی صنایع مرتبط با خودروسازی مجبورند برای بقای واحدهای تولیدی خود به تعدیل نیرو روی آورده و کارگران را بیکار کنند.