الفبا : ادعای خسارت شرکت بیمه ایران و پست بانک در دیوان دادگستری اروپا برای تحریم‌های جولای ۲۰۱۲ تا نوامبر ۲۰۱۳ رد شد.

به گزارش الفبا، این دو شرکت برای خسارت ناشی از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در بازه زمانی جولای ۲۰۱۲ تا نوامبر ۲۰۱۳ که این تحریم ها در سپتامبر ۲۰۱۳ لغو شد، دعوی خسارت کرده بودند.

گفتنی است این دادگاه با این استدلال که درخواست کنندگان به میزان کافی خسارت خود را اثبات نکردند، این درخواست ها را رد کرد.