الفبا: بانک های انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام می شوند.

 

به گزارش الفبا، بانک مرکزی در یک بیانه ادغام نهادهای مالی را به طور رسمی در بانک سپه اعلام کرد. این تصمیم متاثر از مصوبات شورای پول واعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تحت نظر سران سه قوا اداره می شود، اتخاذ شده است.

بانک مرکزی در بیانیه ای تصرح کرد حقوق سپرده گذاران، سهام داران این موسسه مالی مطابق ضوابط قانونی لحاظ خواهد شد.بانک مرکزی به ذی نفعان اطمینان خاطر داده است که در این زمینه هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

بانک مرکزی هدف از این کار را تمرکز در توانمندی و ظرفیت بانک های ادغام شده و ایجاد یک بانک با ثبات و کارآمد برای ارائه خدمات بهتر عنوان کرده است. به نظر می رسد با این اقدام بانک سپه با وضعیت و قدرت تازه ای در بازار پولی وارد می شود. در عین حال وجود برخی از چالش های تازه نیز برای بانک سپه خالی از مشکل نیست زیرا برخی از بانک ها از نظر معیار سلامت بانکی مثل نسبت کفایت سرمایه،  مطالبات غیر جاری و سایر شاخص ها در وضعیت سالمی قرار ندارند و ریسک آن ها به بانک سپه منتقل خواهد شد.

در عین حال باید نشست ومنتظر اجرا و نتایج این تصمیم بود.