الفبا-حسین بردبار: طی حکمی از سوی مسعود بادین نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، محمود افشاری به سمت مدیر منابع انسانی این شرکت منصوب شد.

به گزارش الفبا، افشاری پیش از انتصاب به سمت مدیر منابع انسانی بیمه آسیا ، سمت مدیریت روابط عمومی این شرکت را بر عهده داشته است و از جمله مدیران با سابقه و موفق شرکت بیمه آسیا با بیش از ۲۴سال سابقه بشمار می آید.وی در گفت و گو با الفبا با یادآوری این که از سال ۸۶ به مدت ۱۲ سال در سمت مدیر روابط عمومی شرکت بیمه آسیا فعالیت داشته است، افزود:سال ۷۴ که وارد بیمه آسیا شدم هنوز این بیمه بخشی با عنوان روابط عمومی نداشت و با تعدادی از همکاران این واحد را پایه گذاری کردیم.

وی با اشاره به این که بیشترین مراجعه کنندگان به شرکت بیمه آسیا را کارکنان خدوم و بازنشستگان تشکیل می دهند، گفت: هدف ما تکریم ارباب رجوع و مخاطبان عزیزمان است و نهایت تلاشم را برای حفظ حرمت افراد و ارایه بهترین خدمت به آنها خواهیم داشت.

پایگاه خبری الفبا، مسئولیت جدید افشاری را تبریک گفته و برای ایشان در این سمت آرزوی مؤفقیت دارد.