الفبا: رئیس هیأت مدیره بیمه دانا تشکیل هیات عامل مرکب از مدیرعامل، قائم مقام و معاونان مدیرعامل را از ویژگی های اساسنامه جدید این شرکت برشمرد که امروز برای آن از سهامداران رای گیری می شود و اظهار داشت: اعضای هیات عامل طبق اساسنامه جدید توسط هیات مدیره تشکیل و صلاحیت حرفه ای آنها نیز طبق شرایط و ضوابط نهاد ناظر بر صنعت بیمه تأیید می شود .
به گزارش الفبا، مجمع عمومی بیمه دانا امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند از ساعت ۱۰ صبح با هدف تصویب اساسنامه جدید شرکت با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار می شود و اساسنامه جدید شرکت برای اصلاح و تصویب نهائی مورد بررسی قرار می گیرد .
رضا جعفری، رئیس هیات مدیره بیمه دانا، تشکیل کمیته های حسابرسی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک و جبران خدمات کارکنان و تطبیق مقررات را از مهمترین ویژگی های اساسنامه جدید عنوان کرد و اظهار داشت: حضور اعضای هیات مدیره به عنوان روسای این کمیته ها موجب می شود تصمیم گیری درخصوص مسائل اصلی شرکت تسهیل شده و واحد های اجرایی با اهتمام بیشتر و با پشتوانه خرد جمعی بالاترین رکن حاکمیت شرکتی می تواند امور اجرایی شرکت را به پیش ببرد.
وی با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار بیمه و متغیرهای تأثیر گذار بر نهادهای مالی افزود: صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی می تواند محرک سایر کسب و کارهای فعال در کشور شود، لذا بررسی وضعیت میزان انحصار و رقابت موجود در صنعت بیمه، بررسی وضعیت بهره وری و سود آوری، رقابت پذیری و ارائه نظر سنجی های لازم برای نیل به وضعیت مطلوب در صنعت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است و به نظر می رسد مدیران ارشد شرکت بیمه دانا برای پیشبرد اهداف استراتژیک نیاز به ابزارهایی دارند که اساسنامه جدید می تواند بخشی از آن را تأمین کند .
رئیس هیأت مدیره بیمه دانا تشکیل هیات عامل مرکب از مدیرعامل، قائم مقام و معاونان مدیرعامل را از دیگر ویژگی های اساسنامه جدید برشمرد و اظهار داشت: اعضای هیات عامل طبق اساسنامه جدید توسط هیات مدیره تشکیل و صلاحیت حرفه ای آنها نیز طبق شرایط و ضوابط نهاد ناظر بر صنعت بیمه تأیید می شود .وی اضافه کرد: بر این اساس برای تسهیل در امور شرکت و تسریع در روند خدمت رسانی به بیمه گذاران و افزایش توانمندی های بیمه ای ، تمام یا بخشی از تکالیف هیات مدیره به مدیرعامل و هیات عامل قابل تفویض خواهد بود  .
دکتر جعفری، تولید حق بیمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در دوره مالی جاری تا کنون و رشد بالغ بر۵۰ درصدی فروش نسبت به سال گذشته در نیمه دوم سال جاری را از جمله عملکرد مثبت بیمه دانا عنوان و آن را نتیجه ظهور ایده های نو آورانه مدیریت جدید، کار تیمی و روحیه کار جمعی دانست و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری شاهد استمرار این روند و تقویت بیشتر شاخص های عملکردی در این شرکت باشیم .
رئیس هیات مدیره بیمه دانا در بخش دیگری از اظهارات خود، از اهتمام ویژه و تلاش فراوان مدیرعامل وسایر مدیران و کارکنان شرکت در تأمین انتظارات سهامداران تقدیر و ابراز امیدواری کرد این روند تا رسیدن به اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت استمرار یابد .

وی پرهیز مدیران فنی شرکت از ورود به بازار رقابتی ناسالم و جلوگیری از ظهورپدیده دامپینگ و اجتناب از هرگونه ارائه نرخ غیرحرفه ای و غیر کارشناسی را ستود و به بیمه گذاران و صاحبان سرمایه نیز توصیه کرد که سرمایه های خود را تحت پوشش شرکت هایی که نرخ های غیر فنی و غیر کارشناسی و یا خارج از ضوابط نهاد ناظر بیمه ارائه  می دهند قرار ندهند زیرا این دسته از شرکتها هنگام بروز خسارت، توانایی پرداخت خسارت را نخواهند داشت و مشکلاتی برای صاحبان سرمایه را ممکن است ایجاد نمایند .

جعفری، تبعیت بیمه گذاران از نرخ های حرفه ای و کاشناسی شده مبتنی بر دانش مدیریت ریسک طبق مقررات نهاد ناظر بیمه را مورد تاکید قرارداد و در پایان اظهار داشت: بیمه دانا با ارائه خدمات مطلوب بیمه ای به بیمه گذاران سطح بالایی از رضایت مندی آنان را تأمین کرده و امید وار است این روند برای روزهای پایان سال جاری وسال آتی نیز با اهتمام بیشتر همچنان با اقتدار ادامه یابد و این شرکت پیشتاز و پیشگام صنعت بیمه در خدمات رسانی سریع و توام به بالاترین سطح رضایتمندی شود .