الفبا: اسامی نهایی مخالفان و موافقان وزیران پیشنهادی دولت در جلسه تایید صلاحیت امروز تعیین شد.

 

به گزارش الفبا، رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و محمد علیجانی نماینده تهران به عنوان موافقان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، علی ساری نماینده اهواز و یحیی کمالی پور نماینده جیرفت به عنوان مخالفان دژپسند سخنرانی می‌کنند.

محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ و حسن سلیمانی نماینده کنگاور در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی سخنرانی کنند و سهراب گیلانی نماینده شوشتر و محمد فیضی نماینده اردبیل در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی سخنرانی می‌کنند.

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان و علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری درموافقت با وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت و محمود صادقی نماینده تهران و احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مخالفت با رحمانی سخنرانی می‌کنند.

روح الله بابایی صالح نماینده بویین زهرا و محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ولی ملکی نماینده مشکین شهر و شهاب نادری نماینده پاوه در مخالفت با این وزیر سخنرانی می‌کنند.