الفبا: استارت آپ ها در حال قوام گرفتن در صنعت بیمه هستند و این بدان معنی است که دیگر میهمان صنعت بیمه نیستند و در خانواده این صنعت جای خود را یافته اند.

از همایش بیست و پنجم بیمه و توسعه که ضرابیه با دلواپسی از تلاش برای جلوگیری از کوچ استارت آپ ها سخن می گفت کمتر از یکسال می گذرد و امروز با استقبال شرکتهای بزرگ بیمه، استارت آپ ها اندیشه های خود را با حمایتهای برخی از شرکتهای بیمه به محصولات جدید قابل عرضه یا فرآیندهای کوتاه و شفاف در ارایه محصول تبدیل کرده اند.

صنعت بیمه درک کرده است روش های خطی و سنتی امکان تحقق ضریب نفوذ ۷ درصدی در افق ۱۴۰۰ سال را عملی نمی کند و لازم است چرخش های راهبردی را تجربه کند. بهره گیری از ظرفیت استارت آپ ها و فناوری های نوین از جمله مواردی است که رییس کل بیمه مرکزی از آن به عنوان حضور کارآفرینان جدید در صنعت بیمه یاد می کند که لازم است در تعامل دقیق با شرکتهای بیمه فرآیند تبدیل این محصول را عملیاتی کنند.

ایجاد و حفظ کسب و کارهای نوین با خلاقیت استارت آپ های بیمه ای سهل الوصل است و نهاد ناظر در تاکیدات خود به چارچوب های قانونی نوآوری و تحول، نقش حامی را ایفا می کند . به همین دلیل دکتر سلیمانی در جریان امضای تفاهم نامه پژوهشکده بیمه با ” سرآمد” از زیرمجموعه های بیمه سامان صراحتا گفت: نهاد ناظر و قانون گذار در برابر فعالیتهای اتسارت آپی هیچگونه مقاومتی ندارد و مجوزهای لازم صادر شده و مشکلات دیگر نیز در این حوزه در حال برطرف شدن است.