الفبا : آذری جهرمی گفت فعالیت‌های استارت ‌آپی موانع بسیاری دارد، اما هر سال در حال توسعه است و آینده‌ای که آنها می‌سازند برای کشور پر رونق خواهد بود.

به گزارش الفبا، وزیر ارتباطات معتقد است با وجود موانع پیش روی استارت آپ‌ها، شاهد توسعه فعالیت های آنان در حوزه های مختلف هستیم.

آذری جهرمی طی سخنانی عملکرد استارت آپ‌ها را باعث رونق کشور دانست و خاطرنشان کرد : آینده بهتر ایران در گروی فعالیت جوانان در حوزه فناوری‌های استارت آپی است و دستگاه تحت سرپرستی او به رونق کسب و کارهای آنان توجه جدی دارد.