الفبا – پریا محمدعلی: استارت آپ ها در روز بیمه، خود را در یک رویداد نمایشگاهی به طور جدی در کنار خانواده صنعت بیمه احساس کردند. بانی ایجاد این فرصت در حقیقت عمدتاً همان شرکت های بیمه بودند که به اهمیت سرمایه گذاری در حوزه اینشورتک ها توجه داشتند.

نمایشگاه استارت آپ های حوزه بیمه، رویدادی بود که فضای اولیه را برای آن دسته از استارت آپ هایی که در مرحله ایده پردازی هستند و هنوز به بلوغ کامل و تجاری سازی محصول نرسیده اند، فراهم کرد و به هین ترتیب به تشویق جریان های نوپا و فراهم کردن فرصت حضور در یک مراسم بزرگ قریب ۲۵۰۰ نفری، پرداخت.

از سوی دیگر این فرصت با حمایت بیمه گران و متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه فین تک، در آینده یک همکاری متقابل را شکل می دهد تا چرخه زیست بوم استارت آپ بیمه را تکمیل کند. آن دسته از استارت آپ ها نیزکه محصول خود را تجاری کرده اند و در پی جلب مشتری و فروش محصول هستند از حضور در نمایشگاه روز ملی بیمه فرصت سازی لازم را داشته اند.

برپایی اینگونه نمایشگاه ها اصولاً باید برایندی از فرصت های ایجاد شده برای طیف های مختلف استارت آپی باشد ؛ چه آنانی که در مرحله ایده پردازی هستند و چه آنان که به مرحله تجاری سازی رسیده اند. به واقع نمایشگاه یک فضای رقابتی را میان شرکت های بیمه ایجاد می کند تا از این بازار نوظهور عقب نمانند و تاپ های این حوزه را برای مشارکت شناسایی کنند.

در حال حاضر با توجه به محدود بودن شرکت های استارت آپی و نوپا بودن آن ها انتظار نمی رود که شاهد یک نمایشگاه بزرگ باشیم. طبیعی است ریسک های موجود و شکنندگی این شبکه نوپا برای معرفی خود در نمایشگاه با نوعی محافظه کاری همراه است ؛ زیرا ترس از آشکار شدن ایده های آنان پیش از آنکه در معرض محک قرار بگیرد، یک امر طبیعی است. بنابراین حضور در میدان های کوچک نمایشگاهی در این زمینه منطقی تر به نظر می رسد.

با این همه برپایی این نمایشگاه را به فال نیک میگیریم و انتظار داریم با توسعه سرمایه گذاری در زمینه استارت آپ ها همچون حوزه بانکداری به سمتی پیش برویم که همه ساله نظیر همایش بانکداری الکترونیکی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می شود، بتوان شاهد همایش سالانه بیمه های الکترونیکی باشیم.

به عبارت دیگر امیدواریم نمایشگاه استارت آپ ها در روز ملی بیمه فتح بابی باشد تا صنعت بیمه هر ساله با تغییرات مداومی که محصولات اینشورتکی دارند، قادر باشد نمایشگاه استارت آپ ها را برنامه ریزی و اجرا نماید.