الفبا: آیین نامه کارگزاری آنلاین بیمه در حال نهایی شدن است و با تصویب آن در شورای عالی بیمه استارت آپهای بیمه باید در مرکز فاوای بیمه مرکزی ثبت نام کنند و مجوز فعالیت بگیرند.

 

مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی در گفت وگو با الفبا اعلام کرد:”آی نماد” یا نماد بیمه ای پس از تصویب آیین نامه کارگزاری آنلاین بیمه به مراحل اجرایی خود نزدیک می شود.

سید قاسم نعمتی در توضیح بیشتر گفت:تهیه پیش نویس آیین نامه کارشناسی زمینه هدایت استارت آپ ها به سمت آیین نامه کارگزاری آنلاین بیمه را مهیا می کند.

وی افزود: سوئیچ بیمه ایجاد شده توسط نهاد ناظر حضور قانونمند تمام نرم افزارنویسان برنامه های بیمه ای ویژه بیمه گران را فراهم می کند. مکانیزم این حضور از طریق عرضه API های مربوط به صدور استعلام نرخ ، ثبت پرونده خسارت و پرداخت حق بیمه در سوئیچ بیمه مرکزی مهیا می شود.

نعمتی خاطر نشان کرد:از طریق این سوئیچ شرکتهای استارت آپی مشمول کارگزاری آنلاین بیمه ای می شوند.

گفتنی است پیش نویس آیین نامه کارشناسی یادشده پس از تایید هیات عامل بیمه مرکزی در شورای عالی بیمه مطرح خواهد شد و درصورت نهایی شدن برای اجرا توسط مدیریت فناوری بیمه مرکزی به استارت آپها رسما اعلام خواهد شد