الفبا: وزیر امور خارجه به طور غیرمترقبه ای ازطریق پست اینستاگرام خود از استعفایش خبر داد.

 

به گزارش الفبا، گرچه دفتر رییس جمهوری فوری این استعفا را مورد توافق رییس جمهوری ندانست اما به نظر می رسد عدم توفیق در برجام و تلاش های طولانی مدت دیپلماتیک او بارآور فشارهای سنگینی است که منجر به این استعفا شده است.

از سوی دیگر روش نبودن مواضع داخلی در قبال برجام در کنار فشارهای اروپا برای بازکردن دریچه هایی از محدودیت های تازه برای کشورمان عملا یک بازی دراز را پیش روی قرار می دهد که فضای دیپلماسی کنونی و شخصیت ظریف آن را تاب نمی آورد.