الفبا-بردبار: مدیربازاریابی و توسعه کسب وکار بیمه دی گفت: استفاده از ظرفیت بیمه برای ایجاد اعتماد برای فعالیت در حوزه انرژی خیلی ضروری به نظر می رسد.

 

آرش شکری در گفت و گو با الفبا افزود:بیمه به عنوان یکی از صنایع پشتیبان صنایع مادر به خصوص صنایع فعال در عرصه انرژی است که نقش مهمی را در پشتیبانی اعتماد سرمایه گذاران دراین صنایع دارد.
به گفته وی سرمایه هایی که در بخش انرژی و حوزه نفت و گاز وجود دارد خیلی قابل توجه و هنگفت است بنابراین سرمایه گذاری که دراین حوزه فعالیت می کند همواره این نگرانی را دارد که سرمایه اش از دست برود بنابراین استفاده از ظرفیت بیمه برای ایجاد این اعتماد خیلی ضروری به نظر می رسد.
وی با بیان این که هنوز صنعت بیمه نتوانسته است راهکار مناسبی برای پوشش ریسکهای سرمایه گذاری داشته باشد، گفت:پوشش های کنونی بیشتر مربوط به تجهیزات و کار و ماشین آلات و نیروی انسانی موجود است که شرکتهای بیمه سعی می کنند دراین عرصه ورود کنند و ما هم در بیمه دی به مدت سه سال است که برنامه ریزی های زیادی را انجام داده ایم.
شکری ادامه داد: بیمه دی اکنون بیمه گر فاز ۱۳ پارس جنوبی و ۳نیروگاه در کشور ازجمله نیروگاه دماوند می باشد و در حوزه بیمه نامه های دریایی ازجمله آف شورو آن شور نیز کارهای خوبی را انجام داده است.
به گفته وی طی دوسال اخیر بیش از ۲۰۰شناور تحت پوشش بیمه دی قرار گرفته است که شامل انواع شناورهای باری و مسافری را شامل می شود.
وی با اشاره به تجربه ای که بیمه دی از بیمه نیروگاه دماوند و زاگرس داشته است، افزود:حضور بیمه دی در نمایشگاه حاشیه همایش نیروگاه های سیکل ترکیبی که به همت شرکت تکاد در ۲۷و ۲۸ آذرماه برگزار شده بود ؛فرصتی را فراهم کرد که بتوانیم دستاوردهایمان را در اختیار سایر شرکتها قراردهیم و دراین بازار نفوذ بیشتری داشته باشیم.