الفبا – حسین بردبار : مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بیمه دی گفت استفاده از ظرفیت بیمه برای ایجاد اعتماد برای فعالیت در حوزه انرژی خیلی ضروری به نظر می رسد.

آرش شکری در گفتگو با الفبا افزود: بیمه به عنوان یکی از صنایع پشتیبان صنایع مادر به خصوص صنایع فعال در عرصه انرژی است که نقش مهمی را در پشتیبانی اعتماد سرمایه گذاران در این صنایع دارد.

به گفته وی سرمایه هایی که در بخش انرژی و حوزه نفت و گاز وجود دارد، خیلی قابل توجه و هنگفت است ؛ سرمایه گذاری که در این حوزه فعالیت می کند همواره این نگرانی را دارد که سرمایه اش از دست برود ؛ بنابراین استفاده از ظرفیت بیمه برای ایجاد این اعتماد خیلی ضروری به نظر می رسد.

وی با بیان این که هنوز صنعت بیمه نتوانسته است راهکار مناسبی برای پوشش ریسکهای سرمایه گذاری داشته باشد، گفت: پوشش های کنونی بیشتر مربوط به تجهیزات و کار و ماشین آلات و نیروی انسانی موجود است که شرکتهای بیمه سعی می کنند در این عرصه ورود کنند و ما هم در بیمه دی به مدت سه سال است که برنامه ریزی های زیادی را انجام داده ایم.

شکری ادامه داد: بیمه دی اکنون بیمه گر فاز ۱۳ پارس جنوبی و ۳ نیروگاه در کشور از جمله نیروگاه دماوند است و در حوزه بیمه نامه های دریایی از جمله آف شورو آن شور نیز کارهای خوبی را انجام داده.

به گفته وی طی دو سال اخیر بیش از ۲۰۰ شناور تحت پوشش بیمه دی قرار گرفته است که شامل انواع شناورهای باری و مسافری را شامل می شود.

وی با اشاره به تجربه ای که بیمه دی از بیمه نیروگاه دماوند و زاگرس داشته است، افزود: حضور بیمه دی در نمایشگاه حاشیه همایش نیروگاه های سیکل ترکیبی که به همت شرکت تکاد در ۲۷ و ۲۸ آذر ماه برگزار شده بود، فرصتی را فراهم کرد که بتوانیم دستاوردهایمان را در اختیار سایر شرکتها قرار دهیم و در این بازار نفوذ بیشتری داشته باشیم.