الفبا: ۳۰۰ میلیون دلار به اشتباه در بودجه هزینه شده است که مدیریت منابع را به کم توجهی متهم می کند.

به گزارش الفبا: رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی گفت: ۳۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتباه در بودجه هزینه شد که نوبخت قول داد آن را بر گرداند.

مرتضی شهید زاده در این مورد گفت: در گزارش ها متوجه شدیم دستوری صادر شده که به برداشت اشتباهی مبلغ یا اشتباه به برداشت از منابع دیگر مربوط می شد که این رقم بر اساس اعلام فارس مربوط به سال ۹۵ بوده و نوبخت قول بازگشت آن را داده است.