الفبا- حسین بردبار: میهمانخانه و هتل سنتی(هاستل) پهلوان رزاز در عمارت تاریخی ۱۵۰ ساله متعلق به این پهلوان دوره قاجاریه در یکی از محله های قدیمی پایتخت(سرچشمه) گشایش یافت.

به گزارش الفبا، علی جعفرنژاد مدیر این میهمانخانه با اشاره به قدمت ۱۵۰ ساله این عمارت در دل محله های سنتی تهران در این مراسم گفت:این بنا به دلیل قدمت زیادی که داشت در حال تخریب بود تا اینکه بازسازی آن از سال ۹۵ آغاز شد و اکنون میتواند در جذب گردشگران پایتخت نقش ایفا کند.

اویس کیانی رییس هیات مدیره کانون راهنمایان گردشگری کشور نیز در گفتگو با الفبا در حاشیه این مراسم گفت:با توجه به نزدیک بودن این هاستل به نقاط تاریخی پایتخت در محله های قدیمی تهران میتواند در زمینه جذب گردشگران به ویژه با رویکرد اکونومی تاثیرگذار باشد