الفبا: پایان هفته خوب برای سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای سامان، اتکایی امین، آسیا، پارسیان، دی و البرز رقم خورد چرا که در پایان معاملات دیروز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه شاهد رشد مثبت قیمت سهام بودند در حالی که سهام بیمه‌های ملت، ما، کوثر، دانا، میهن و اتکایی امین افت داشت. سهامداران بیمه سامان امروز خوشحال بودند چرا که هر سهم این شرکت بیمه‌ای در معاملات بازار سهام ایران نسبت به دیروز رشدی حدود ۵ درصدی را تجربه کرد.
به گزارش الفبا، پایان هفته خوب برای سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای سامان، اتکایی امین، آسیا، پارسیان، دی و البرز رقم خورد چرا که در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه شاهد رشد مثبت قیمت سهام بودند در حالی که سهام بیمه‌های ملت، ما، کوثر، دانا، میهن و اتکایی امین افت داشت. سهامداران بیمه سامان امروز خوشحال بودند چرا که هر سهم این شرکت بیمه‌ای در معاملات بازار سهام ایران نسبت به دیروز رشدی حدود ۵ درصدی را تجربه کرد.
قیمت هر سهم شرکت‌های بیمه اتکایی ایرانیان در پایان این هفته به ۱,۸۴۹، بیمه دی ۱,۲۰۵، بیمه میهن ۸۸۹، بیمه البرز ۱,۰۶۱، بیمه دانا ۲,۰۷۰، بیمه سامان ۳,۵۶۶، بیمه پارسیان ۱,۳۹۳، بیمه ملت ۲,۱۱۱، بیمه پاسارگاد ۴,۲۰۲، بیمه کوثر ۲,۳۲۰، بیمه آسیا ۱,۵۹۲، بیمه ما ۱۸۱۵، بیمه اتکایی امین ۱,۱۶۲ و بیمه نوین ۱۳۲۵ ریال رسید و نماد شرکت‌های بیمه تجارت نو ، بیمه سرمد ، بیمه معلم و بیمه تعاون بسته است.