الفبا : بر اساس اعلام مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا, این شرکت ۳۰میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داد.

به گزارش الفبا به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به مصوبه هیأت مدیره این شرکت گفت: برای بهبود ساختار مالی و ارتقای توانگری مالی بیمه آسیا، سرمایه این شرکت از ۲۳۰۰ میلیارد ریال به ۲۶۰۰ میلیارد ریال افزایش می یابد.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا در ادامه با تاکید بر انجام مقدمات فرآیند افزایش سرمایه، افزود: افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریالی بیمه آسیا از محل سود انباشته این شرکت تامین خواهد شد.