الفبا: رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات خبر داد با آغاز پروژه بانکداری شرکتی در بانک توسعه صادرات سقف اختیارات شعبه ای که مشتری در آن حساب دارد تحت شرایطی خاص تا سقف هیات مدیره بانک ارتقا می یابد.

 

به گزارش  الفبا، به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، مسعود عبدیان با اعلام این مطلب افزود: این اختیار به شعبه تفویض شده است تا مصوبات قبلی صادره برای مشتریان بانکداری شرکتی را بدون ارسال به مرکز تکرار کند.

وی در خصوص اهداف بانک توسعه صادرات از ورود به فرایند بانکداری شرکتی گفت: در بانکداری شرکتی، هدف این است که یکسری از مشتریان خاص بانک انتخاب شده و به آنها سرویس های ویژه ارائه شود.

عبدیان ادامه داد: از دو سال پیش کلید آغاز این حرکت زده و طی آن تعدادی از مشتریان از سه شعبه بانک توسعه صادرات، انتخاب و بصورت آزمایشی کار با آنها آغاز شد؛ بر اساس تجربیات حاصل از این دوره آزمایشی، بانک تصمیم گرفت پروژه اصلی بانکداری شرکتی را با ۲۰ مشتری از ۱۲ شعبه سراسر کشور آغاز کند.

رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات تشریح کرد: در فرایند بانکداری شرکتی، حتی اگر مشتری درخواست بیشتری نسبت به مصوبه قبلی داشته باشد، شعبه بانک به اندازه سقف مصوبه قبلی، با وی توافق کرده و برای مابه التفاوت پرونده به مرکز ارسال خواهد شد.

امتیازات بانکداری شرکتی

عبدیان از امتیازات مهم بانکداری شرکتی، افزایش سرعت اجرای مصوبات شعبه را برشمرد و گفت: این دستورالعمل بانک مرکزی منتج به این شده که بعضا در همان روز صدور مصوبه از سوی شعبه، مراحل اجرایی آن آغاز شده و این به معنای کاهش بروکراسی در مسیر اعطای تسهیلات و خدمات از سوی بانک است.

وی یادآور شد: امتیاز ویژه بانکداری شرکتی برای بانک، افزایش میزان وفاداری مشتریان خاص و بزرگ بانک است؛ در وهله اول با پیاده سازی این فرایند، رقابت برای تطبیق با معیارهای بانکداری شرکتی در میان مشتریان ایجاد می شود که حاصل آن ایجاد انگیزه بیشتر برای دریافت تسهیلات از بانک توسعه صادرات است.

عبدیان گفت: مشتریانی در طرح بانکداری شرکتی وارد می شوند که علاوه بر عملکرد خوب، از تنوع در استفاده از خدمات بانک توسعه صادرات نیز برخوردار بوده و صرفا به دنبال یک نوع از تسهیلات بانکی نباشند؛ درمجموع تنوع در استفاده از خدمات، سطح عملکرد مشتری، کارنامه فعالیت مشتری و قرارداشتن در لیست VIP باشگاه مشتریان از‌جمله مواردی است که در ارائه خدمات بانکداری شرکتی برای مشتریان لحاظ می‌شود.

به گفته رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات، این رویکرد باعث می شود همزمان با کاهش بروکراسی، وقت بیشتری در اختیار ستاد مرکزی بانک برای پرداختن به امور اولویت دار از جمله طراحی خدمات جدید برای مشتریان قرار می گیرد. همچنین آن مشتری که امتحان خود را پس داده و سابقه همکاری مفید با بانک توسعه صادرات در سالیان طولانی داشته، اجباری برای معطل ماندن در مسیر اعطای تسهیلات ندارد.

عبدیان اظهار داشت: با این سیاست، بانک به مشتریان خاص و نمونه خود این پیام را می دهد که توجه خاصی به آنها دارد و انتظار دارد متقابلا سطح عملیات و مراودات مالی خود را متناسب با خدمات یادشده، ارتقا دهد.

وی گفت: اهمیت بانکداری شرکتی در شرایط تحریم از منظر کاهش جذابیت های حوزه اقتصادی و اخلال در فعالیت های بانک ها در بخش ارائه خدمات برون مرزی، مشخص می شود.

عبدیان، با اعلام این مطلب که پروسه بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات را در مختصات یادشده تمرین محسوب می شود گفت: اگر این پروژه در این مقطع برای این تعداد مشتری جوابگو بود، دامنه آن را گسترش داده و در معیارهای بانکداری خود تجدیدنظر می کنیم و توقع داریم در صورت روند مطلوب این طرح، در هر شعبه یک تا دو مشتری بانکداری شرکتی داشته باشیم.

رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات گفت: بنا داریم تا انتهای سال جاری با ۲۰ مشتری یادشده کار کنیم و پس از دریافت بازخوردها، اثر رویه تازه را در قالب بانکداری شرکتی سنجیده و میزان تاثیرگذاری آن را مشخص کنیم.

به گفته وی در صورت دریافت نتیجه مطلوب و موفقیت آمیز بودن این طرح، قطعا گسترش آن در دستور کار بانک قرار خواهد داشت.