الفبا: طی ۴۰ سال گذشته، سن امید به زندگی از ۵۶.۶ سال در سال ۱۳۵۶ به ۷۵.۷ سال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

به گزارش الفبا به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، یکی از شاخص‌های مربوط به توسعه نیروی انسانی در دنیا بهداشت و رفاه عمومی است که زیر شاخه آن شاخص امید به زندگی محسوب می‌شود. براین اساس توسعه و افزایش کیفیت بهداشت و رفاه عمومی باید منجر به کاهش مرگ و میر مادران و اطفال شود.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش به افزایش نرخ باسوادی طی ۴۰ سال گذشته پرداخته شده است.

بر این اساس، جمعیت ۶ ساله و بالاتر از  ۴۸.۸  درصد در سال ۱۳۵۸ به ۸۸.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. رتبه ایران در انتشار اسناد علمی از ۵۲ در سال ۱۹۹۶ به ۱۵ در سال ۲۰۱۷ بهبود یافته، به‌طوری که در جهان اسلام و منطقه (با در نظر گرفتن رژیم صهیونیستی) در جایگاه اول قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران، هم‌اکنون از نظر رشد علمی جایگاه اول در جهان را احراز کرده ‌است.

همچنین ایران در حوزه فن‌آوری های فضایی در منطقه در زمینه پرتاب و زیرساخت‌ها در رتبه دوم در علوم اکتشافات در رتبه دوم و در بخش ناوبری در رتبه دوم قرار دارد.

گزارش مذکور حاکی است که در زمینه افزایش تعداد دانشجویان آموزش عالی از ۱۶۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۸ به ۴ میلیون و ۷۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ هم شاخص دیگری است که گویای بهبود قابل توجه در این حوزه است.