الفباخبر: میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی به ۴۴۹۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش الفباخبر به نقل از بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی مرداد ماه امسال نشان می دهد که میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در این تاریخ به ۴۴۹۳٫۸ هزار میلیارد ریال رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۳۷٫۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده ۲٫۸ درصد افزایش است.

گفتنی است، بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری ۲۱۷۹٫۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٫۴ درصد افزایش یافته است.