الفبا:  معاون اول رییس جمهور در بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه گفت  مساله دیگر تحریم شرکت های بزرگ بیمه ای است که به دلیل تحریم های آمریکا ناچار به خروج از ایران شدند، در این باره می گوییم که دولت در کنار شماست و نگران این مساله نباشید.

 

به گزارش الفبا، اسحاق جهانگیری ادامه داد: هیچ کشور توسعه یافته ای در جهان وجود ندارد که اقتصاد آن بدون توسعه و رشد صنعت بیمه توانسته باشد پیشرفت کند،از طرفی امروزه هیچ توسعه ای اتفاق نمی افتد مگر با تکیه بر شرکت های دانش بنیان.

وی گفت: در پروژه هایی در کشور چند شرکت دانش بنیان ورود کرده اند و کارهایی را طی دو تا سه سال انجام داده اند که با صرف هزینه و زمان بسیار نیز شاید به این نتایج نمی توانستیم دست یابیم ، بنابراین  ورود استارتاپ ها در صنعت بیمه نیز برای توسعه این صنعت اتفاق خواهد افتاد.

جهانگیری افزود: در حال حاضر مهمترین مساله برای صنعت بیمه و کشور اعتماد عمومی است که اصلی ترین سرمایه است.در مقابل باید از این اعتماد حفاظت کنیم و برای این امر برنامه ریزی کنیم و  صنعت بیمه باید با فرهنگ سازی این پیام را به مردم بدهد که ما می توانیم زمانی به حمایت از شما بپردازیم که شما نیاز دارید.

وی اظهار داشت :بیمه می تواند پوشش های ریسک برای سرمایه گذاران در بازار سرمایه،سرمایه گذاران در بازار ارز،کشاورزان و همه اقشار جامعه را در برگیرد و رسانه ها نیز باید به این مساله کمک کنندو انتظاری که امروز کشور و اقتصاد کشور از صنعت بیمه دارد بسیار سنگین است. این صنعت توان پاسخگویی لازم را دارد،دولت نیز در کنار بیمه است و کمک خواهد کرد.