الفبا: بیمه آرمان تصمیم گرفت با اجرای کمپین#سیل_مهربانی , هزینه های شرکت در نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۹ را به سیل زدگان اختصاص دهد.

به گزارش الفبا، به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان،در راستای همدردی با هموطنانی که از ابتدای سال جاری در اثر وقوع سیل، دچار خسارات مالی و جانی شدند، ضمن ادای وظیفه و جبران خسارات مناطق مختلف تحت پوشش این شرکت، هیات مدیره بیمه آرمان تصمیم گرفت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود کلیه هزینه های مشارکت در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه را به سیل زدگان استان‌های شمال شرقی(خراسان) اهداء نماید.