الفبا: پهنه بندی امروز مصرف برق کشوراز قرارگرفتن شهرهای تهران ومشهد در محدوده قرمز مصرف و تاکید ستاد صنعت برق کشور برلزوم رعایت الگوی صحیح مصرف دراین دو کلانشهر حکایت دارد.

به گزارش الفبا به نقل از پایگاه خبری توانیر،دکتر شقایق یوسفی کارشناس ارشد مدیریت مصرف شرکت توانیربا اشاره به نتایج پهنه بندی امروز(چهارشنبه۲۶تیر۹۸) و قرارگرفتن کلانشهرهای تهران و مشهد در شرایط هشدار، بر ضرورت رعایت الگوی بهینه مصرف برق در این دوشهروکاهش ۱۰درصدی مصرف برق به ویژه درکلانشهر تهران تاکید کرد و همکاری مشترکان دررعایت الگوی مصرف را ضامن حفظ پایداری واجتناب ازاعمال محدودیتهای ناخواسته در شبکه دانست.
استفاده از نورطبیعی روز درساختمانها،استفاده از دورکند کولرهای آبی ،تنظیم کولرهای گازی روی ۲۴درجه وعدم استفاده همزمان وسایل برقی وانتقال استفاده از لوازم برقی پرمصرف همچون ماشین ظرفشویی، جاروبرقی ،اتوولباسشویی به ساعات غیرپیک ازجمله راهکارهای ساده کاهش ۱۰درصدی مصرف برق خانوارها درساعات اوج بارشبکه عنوان شده است.

دکتر یوسفی با اشاره به قرارگرفتن استان سمنان در محدوده زرد مصرف ازمشترکان برق این استان نیز خواست توصیه های الگوی بهینه مصرف برق را به اجرا بگذارند و با کاهش ۵درصدی مصرف، صنعت برق رادرحفظ پایداری شبکه برق یاری کنند.

برپایه این گزارش، پیک روزانه شبکه برق به طور معمول از ساعت ۱۲ تا ۱۶ است که در این ساعات ها مصرف برق به  اوج خود می رسد. به همین دلیل مشترکان می توانند با انتقال مصارف به ساعات پایانی شب یا اوایل صبح نقش به سزایی درکاهش مصرف وپایداری شبکه ایفا کنند.

برپایه این گزارش سایر نقاط کشور امروزدرمحدوده سبز مصرف قراردارند و اجرای برنامه های کاهش مصرف در کلانشهرهای تهران ومشهد واستان سمنان الزامی اعلام شده است