الفبا: در حالی الیاس حضرتی احتمال جابجایی جهانگیری از دولت را قوی می داند که به نظر می رسد اختلاف میان احزاب در کابینه بالا گرفته است.

 

به گزارش الفبا به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر جهانگیری در مسند معاون اولی رئیس جمهور خود را هیچ کاره معرفی کرد. به نحوی که امکان هیچ جابجایی را ندارد و این در حالی است که به نظر می رسد توان واعظی و نوبخت بر او چرخش پیدا کرده است. حال باید منتظر ماند و نتیجه این تعارض را مشاهده کرد. تسنیم در گزارش خود آورده است اسحاق جهانگیری مرد پر حاشیه ی این روزهای دولت یا خودش در حاشیه قرار گرفته یا حاشیه به سراغ آن رفته است.

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است نوبخت جایگزین جهانگیری شود یا خیر گفت: من چیزی نشنیده ام ولی آقا روحانی احتمالاً تصمیم گرفته دولتش را هماهنگ تر کند.