الفبا: اسفندیاری که مدیری پروازی است هفته ای نصف روز در مجتمع پتروشیمی فن آوران حاضر می شود و ۸ ماه است که در سه موقعیت شغلی حضور دارد و به عبارتی سه شغله است.

 

به گزارش الفبا، فرشاد اسفندیاری معاون نظارت بر هلدینگ های تاپیکو، سرپرست پتروشیمی فن آوران و عضو هیئت مدیره مدیریت توسعه انرژی تامین علیرغم دستور و ضرب الاجل دومین بار محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کماکان در هر سه شغل خود حضور دارد.