الفبا: نشست هیات مدیره بیمه ملت برای تعیین مدیر عامل این شرکت در حال برگزاری است و گزینه های اصلی احمدیان و صفدری هستند.

 

به گزارش الفباخبر، شنیده ها حاکی است مصاحبه هایی با افراد مختلف صورت گرفته است که امروز نظر نهایی در مورد تعیین مدیر عامل اعلام خواهد شد.

در میان این افراد، نام امین احمدیان گزینه اصلی مورد نظر هیات مدیره به چشم می خورد که پیش از این  وی چندین نوبت از پذیرش این پست خودداری کرده بود، همچنین مهدی امانی معاون سابق بیمه های زندگی بیمه ملت که هم اکنون معاون فنی بیمه رازی است نیز از افرادیست که با وی مصاحبه شده است، همچنین تقوی که سابقه معاونت مالی اداری در بیمه های پارسیان و البرز را دارد نیز از گزینه هاست.

بهرحال تا ساعتی دیگر در صورت جمع بندی هیات مدیره، مدیر عامل بیمه ملت تعیین و معرفی می شود.