الفبا:نشست کارگروه بیمه مسئولیت برای انتخاب دبیر جدید این کارگروه در سندیکای بیمه گران صبح امروز برگزار شد.

به گزارش الفبا،گفته می شود با انصراف نجم آبادی از دبیری این کارگروه ، سندیکا در پی معرفی دبیر منتخب خواهد بود که با به حد نصاب رسیدن تعداد حاضران، این انتخابات برگزار خواهد شد.

ارایه هرگونه مصوبه ای با حضور نصف به علاوه یک اعضا امکان پذیر است که در زمان تهیه این خبر هنوز به تعداد حدنصاب نرسیده است.