الفبا:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتصاب غلامرضا مددی را به سمت مدیر حسابرسی داخلی بیمه آرمان تایید و بلامانع اعلام کرد.

به گزارش الفبا، پیشتردکتر کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان با صدور احکامی آقایان محمدرضا مجدرضائی معاون مالی و سرمایه گذاری، عسگر معزی سرپرست معاونت فنی، افشین رزاقی مدیر حقوقی و امور قراردادها و شعیب نظر رئیس اداره وصول مطالبات را با حفظ سمت به ترتیب به عنوان اعضاء و دبیر کمیته وصول مطالبات منصوب کرد. مدیرعامل بیمه آرمان همچنین در حکم دیگری غلامرضا مددی سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی را با حفظ سمت به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی این شرکت منصوب کرده بوتائید انتصاب غلامرضا مددی توسط بیمه مرکزی
الفبا:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتصاب غلامرضا مددی را به سمت مدیر حسابرسی داخلی بیمه آرمان تایید و بلامانع اعلام کرد.
به گزارش الفبا، پیشتردکتر کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان با صدور احکامی آقایان محمدرضا مجدرضائی معاون مالی و سرمایه گذاری، عسگر معزی سرپرست معاونت فنی، افشین رزاقی مدیر حقوقی و امور قراردادها و شعیب نظر رئیس اداره وصول مطالبات را با حفظ سمت به ترتیب به عنوان اعضاء و دبیر کمیته وصول مطالبات منصوب کرد. مدیرعامل بیمه آرمان همچنین در حکم دیگری غلامرضا مددی سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی را با حفظ سمت به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی این شرکت منصوب کرده بود.د.