الفبا: رئیس کل بیمه مرکزی روال دولتی انتخاب مدیر عامل در شرکت های بیمه را نادرست خواند و اعلام کرد من معتقدم مدیر عامل شرکت های بیمه باید از سوی هئیت مدیره انتخاب شوند.

به گزارش الفبا، وی این مطلب را در پاسخ به سؤالی که خبرنگاران در مورد روال وزارت کار در تعیین مدیر عامل بیمه ملت اتخاذ کرده اند اعلام کرد.

گفتنی است وی در خصوص تغییر معاون نظارت بیمه مرکزی به خبرنگاران گفت: انتظار از بیمه مرکزی حمایت همراه با نظارت است و معاونت نظارت از مهم ترین بخش های بیمه مرکزی است. لذا این نگاه وجود دارد که شرکت ها کمک کند تا در پذیرش ریسک ها، ارائه نرخ های فنی و… برای جلوگیری از آسیب به صنعت بیمه نقش پر رنگ تری ایفا نماید.