الفبا- حسین بردبار: رییس اتاق بازرگانی ایران یکی از دردهای اقتصاد کشورمان را بی قاعدگی ودرنظر نداشتن شرایط خاص کنونی کشور دانست و گفت: درمورد موضوعات مختلف اقتصادی گاهی همایش هایی برگزار می شود که اگر ۲۰سال برگزار شود و حرفهای ۲۰ سال پیش را با حالا مقایسه کنید، بالای ۹۰ درصد مشابه است.

به گزارش الفبا ، غلامحسین شافعی ظهر امروز در نشستی صمیمی با خبرنگاران تاکید کرد: ما نتوانسته ایم یک تغییر بنیادی و حاصل قابل مشاهده ، روی مشکلات خودمان ایجاد کنیم .

وی با اشاره به صحبتهایی که درمورد صنعت، اشتغال و سایر موضوعات اقتصادی مطرح می شود، افزود: بروید آرشیو ۱۰یا ۱۵ سال پیش را نگاه کنید و ببینید واقعا تفاوت حرفها چقدر است؟ خیلی تفاوت وجود ندارد. این اشکال از آنجا سرچشمه می گیرد که ما درقاعده گذاری دچار مشکل هستیم و به آن توجه نمی کنیم.

وی تصریح کرد:اگر ریشه مساله دارای آفتی است، به سراغ برگ رفتن مشکل را حل نمی کند و ما دراقتصاد این مشکل اساسی را داریم.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که باید بپذیریم که شرایط الان غیرعادی و خیلی سخت است، ادامه داد: این که مطرح می شود در جنگ اقتصادی هستیم، کاملا درست است و همه دچار مشکلات و کمبودهایی هستند، مشکل اساسی که دراین شرایط جنگی نمی توانیم تغییرات اساسی برای غلبه بر مشکلات ایجاد کنیم برای آن است که ما می دانیم شرایط غیرعادی داریم ولی می خواهیم با تصمیمات عادی ، شرایط غیرعادی را تغییر دهیم که امکان پذیر نیست.

به گفته وی همه قوانین و مقررات و تصمیمات همان تصمیمات شرایط عادی است بنابراین نمی توان شرایط غیرعادی را تغییر داد.شاید لازم باشد که برخی از قوانین و مقررات اقتصادی را برای یک یا دوسال متوقف کنیم و یک راهکار تازه ای را برای غلبه بر این شرایط خاص ایجاد کنیم که می بینیم متاسفانه هیچ خبری نیست.

شافعی با بیان این که در تصمیم گیری هایمان به دنبال جلب رضایت توده مردم هستیم، افزود:گاهی دراین تصمیم گیری ها درنظر نداریم که آیا این تصمیم در بلند مدت به نفع مصلحت مردم هست یا نه ، یعنی بین مصلحت و رضایت مردم همیشه به دنبال جلب رضایت مردم هستیم و به همین دلیل نتیجه گیری عمقی برای کارهای بلندمدت در اقتصادمان صورت نمی گیرد.