انسان ابزار ساز دوره پارینه سنگی جدید ، ما را با ساختن نیزه در موزه ملی ایران باستان شگفت زده کرد !

الفبا : قدمت انسان مدرن، دویست هزار سال است. قدمت گونه‌های دیگر انسانی به ۳ میلیون سال میرسد.

به گزارش الفبا، راهنمایان موزه ملی ایران باستان دلیل پیشرفت چشمگیر انسان را، بزرگ شدن مغز و ساختن ابزارهای ساده و جدید برای شکار می‌دانند و برای این ادعا، مدارک معتبر زیادی ارائه می‌دهند. انسان‌های اولیه در ۳ میلیون سال پیش، ابزار ساز بودند.

انسان ابزار ساز دوره پارینه سنگی جدید ، به دلیل بزرگ شدن جمجمه‌اش، میتوانست ابزارهای خوبی بسازد.

انسانهای اولیه در شرایط بسیار سختِ تنوع آب و هوا، یخبندان، سیل، آتشسوزی جنگلها، زلزله و قرار گرفته بودند که برای مقابله با آنها به هوشمندی زیادی نیاز داشتند و همین شرایط موجب بزرگ شدن مغزشان شده بود. همانطور که در عکس مشاهده میکنید، انسانهای اولیه در حال ساختن نیزه هستند.