انسان نئاندرتال در ایران

 

الفبا : انسان نئاندرتال نوعی از سرده انسان بود که در اروپا

و قسمتهایی از غرب آسیا، آسیای مرکزی و شمال چین (آلتای) سکونت داشتند.

به گزارش الفبا، اولین نشانه از نئاندرتالهای اولیه

به حدود ۱۳۰ هزار سال تا ۲۳۰ هزار سال پیش در اروپا بر میگردد.

۱۳۰ هزار سال پیش، مشخصاتی کامل از نئاندرتال ها ظاهر شدند

و در ۵۰ هزار سال قبل نئاندرتال ها دیگر در آسیا دیده نشدند.

 

نسل نئاندرتال در اروپا در حدود چهل هزار سال پیش منقرض شد.

 

سرپرست ایرانی دومین فصل از کاوشهای باستان شناسی در غار “قلعه کرد آوج” واقع در استان قزوین

از کشف بقایای جانوری در این غار خبر داد که نشان از شکار نئاندرتال ها در ۴۵ هزار سال پیش دارد.

حامد وحدتی نسب گفت : نخستین فصل کاوش در این غار باستانی، سال گذشته انجام شد.

وی ادامه داد : فصل دوم کاوشها در قالب کاوش مشترک هیات باستان شناسی ایرانی-فرانسوی انجام میشود

و هم اکنون در جریان است و تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

 

غار قلعه کرد یکی از مرتفع ترین غارهای دوران پارینه سنگی ایران است

 

این غار تقریباً دو هزار و ۱۰۰ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد.

از آنجا که طی سالهای گذشته این غار یکی از جاذبه های گردشگری بود

و با توجه به قدمتی که دارد، شاهد انواع حفاری غیر مجاز در آن هستیم.

هرچند این غار طول بسیار زیادی دارد، اما تمرکز باستان شناسان دم دهانه آن متمرکز شده است.

مکانی که بیشترین فعالیتهای زندگی در دوره پارینه سنگی در آن اتفاق افتاده

که به لحاظ بقایای فرهنگی بسیار غنی است.

به گفته سرپرست ایرانی، دومین فصل از کاوشهای باستان شناسی در غار قلعه کرد آوج قزوین،

بر اساس سن سنجیهای انجام شده از کشفیات بدست آمده قدمتی

حداقل ۴۵ هزار ساله برای یافته ها تخمین زده شده است ؛

این قدمت بر اساس سن سنجیهایی است که تاکنون انجام شده و این احتمال وجود دارد

که بیش از این قدمت داشته باشد.

وحدتی نسب افزود : تاکنون تعداد بسیار زیادی از “سرپیکان شکار” که مربوط به دوره انسان نئاندرتال میشود

و بقایای جانوران که شکار میکردند در این غار به دست آمده است.

 

دلیل انقراض نئاندرتالها، اسبهای آبی بودند.

 

چندین هزار سر پیکان و بقایای جانوری از دندان گرفته تا استخوان و جمجمه اسب پیدا کرده ایم.

وحدتی نسب اظهار داشت : عمده ترین شکارچیان انسان نئاندرتال در این منطقه اسبهای وحشی بودند.

وی در خصوص ویژگیهای خاص اسبهای وحشی دوران نئاندرتال تصریح کرد :

یک متخصص جانور شناسی همراه تیم کاوش است که از موزه انسان شناسی پاریس آمده

و بر اساس مطالعات او، بقایای چندین نوع مختلف اسب در این غار پیدا شده است،

اما عموماً برخی از این اسبها جثه ای یک و نیم برابر اسبهای امروزی دارند.

این اسبها از نژاد خاصی بودند که در زمان نئاندرتال زندگی میکردند و

این نوع از اسبهای وحشی اکنون منقرض شده اند.