الفبا: باراک اوباما با توجه به نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا و تغییر اکثریت به نفع دموکرات ها نوشت که تغییرات فقط با یک انتخابات امکان پذیر نیست.

به گزارش الفبا روزنامه گاردین نیز در تحلیلی پیرامون نتایج انتخابات میان دوره ای آمریکا نوشت: کنترل دموکرات ها در مجلس نمایندگان سدی در مقابله با برنامه های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواهد بود.

مجله تایم هم پس از انتخابات کنگره در جلد خود چنین نوشت: آبی تر، قرمزتر و ترامپی تر؛ نزاع بدتر از این هم می شود.

این نزاع ها روز گذشته با تهدید توئیتری دموکرات ها از سوی ترامپ شدت یافت، وقتی او نوشت: اگر دموکرات ها به فکر تحقیق از ما درباره حیف و میل پول مالیات دهندگان در سطح کاخ سفید هستند، آنگاه ما مجبور می شویم که تحقیقات درباره همه درزهای اطلاعاتی طبقه بندی شده آن ها را در سطح سنا افشا کنیم.

گفتنی است با پیروزی دموکرات ها در انتخابات آمریکا، آنان کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند و در مقابل جمهوری خواهان نیز موفق به حفظ اکثریت خود در مجلس سنا شدند.